Η ουρολιθίαση αποτελεί την τρίτη κατά σειρά συχνότητας πάθηση του
ουροποιητικού στον άνθρωπο, μετά τις ουρολοιμώξεις και τις παθήσεις του
προστάτη. Επηρεάζει περίπου το 5-10% του γενικού πληθυσμού, ενώ στις
δυτικές χώρες υπολογίζεται ότι 1 στους 8 ανθρώπους θα εμφανίσει ένα
τουλάχιστον επεισόδιο λιθίασης κατά τη διάρκεια της ζωής του. Επιπλέον,
έχει βρεθεί ότι η πιθανότητα σχηματισμού νέου λίθου ένα χρόνο μετά το
αρχικό επεισόδιο νεφρολιθίασης φθάνει το 10%, με το ποσοστό υποτροπής να
ανέρχεται στο 30-40% για τα επόμενα 5 χρόνια και στο 50-60% στη
δεκαετία.
Ο επιπολασμός της ουρολιθίασης επηρεάζεται από το φύλο και την ηλικία.
Η νόσος προσβάλλει και τα δύο φύλα, αλλά στους άνδρες είναι 2,5 φορές
συχνότερη σε σχέση με τις γυναίκες. Το 25% των λιθιασικών ασθενών
αναφέρει θετικό οικογενειακό ιστορικό, γεγονός που δείχνει την ύπαρξη
αυξημένης οικογενούς επίπτωσης στην εμφάνιση της ουρολιθίασης.
Πιο πιθανό είναι να σχηματισθεί λίθος σε ηλικίες μεταξύ 30 και 50 ετών.
Η επίπτωση της ουρολιθίασης παρουσιάζει γεωγραφική κατανομή και
φαίνεται να είναι μεγαλύτερη στις ορεινές, ερημικές και τροπικές
περιοχές.
Πολλές μελέτες έχουν δείξει την αύξηση της συχνότητας εμφάνισης κωλικών
κατά τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες, γεγονός που αποδίδεται
στην αυξημένη θερμοκρασία και στην επακόλουθη αφυδάτωση.
Ο τρόπος ζωής παίζει σημαντικότατο ρόλο στην ανάπτυξη της λιθίασης. Οι
άνθρωποι που κάθονται σε ένα γραφείο παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο
ανάπτυξης νεφρολιθίασης σε σχέση με άτομα που έχουν χειρωνακτική
εργασία, πιθανώς εξαιτίας της περιορισμένης κινητικότητας και του
άτακτου τρόπου ζωής και διατροφής. Μελέτες έχουν δείξει ότι άτομα που
βρίσκονται σε συνθήκες αυξημένης έντασης (stress) λόγω οικονομικών
προβλημάτων, συναισθηματικής έντασης ή επαγγελματικής πίεσης,
παρουσιάζουν επίσης αυξημένο κίνδυνο νεφρολιθίασης.
Η διατροφή διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στην αυξημένη συχνότητα εμφάνισης, αλλά και στο είδος της λιθίασης.
Η κατανάλωση του ζωικού λευκώματος και του λίπους συνδέεται με
αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού εμφάνισης της ουρολιθίασης. Η λήψη
άφθονων υγρών είναι ακόμα ένας σημαντικός διαιτητικός παράγοντας για την
πρόληψη της λιθίασης. Επομένως, στα άτομα εκείνα που καταναλώνουν
μικρές ποσότητες υγρών ή παρουσιάζουν μεγάλες απώλειες υγρών (θερμές
χώρες, καλο