Κατ’ οίκον
Φυσικοθεραπεία & Αποκατάσταση

Όραμα μας είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και αποκατάστασης