Έρευνες έχουν δείξει ότι η σχέση σας μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο σας.

Νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο περιοδικό Personal
Relationships αναλύει μια άλλη παράμετρο στη σχέση ερωτικής ζωής και
ύπνου και καταλήγει στη διαπίστωση ότι το ιστορικό αγχωτικών σχέσεων
μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες κακής ποιότητας ύπνου.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα για περισσότερους από 260 ανθρώπους
που γεννήθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 1970. Οι συμμετέχοντες
παρακολουθήθηκαν από τη στιγμή της γέννησής τους μέχρι τη μέση
ενηληκίωσή τους. Απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικές με τη ζωή τους, τις
πρόσφατες σχέσεις τους, το άγχος τους και την ποιότητα του ύπνου τους.

Αναλύοντας τις απαντήσεις αυτών των ανθρώπων μεταξύ 23 και 37 ετών,
οι ερευνητές ανακάλυψαν το εξής: Οι άνθρωποι που είχαν καλύτερες σχέσεις
κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της ενηληκίωσής τους, βίωναν
λιγότερο άγχος στην ηλικία των 32 ετών και αυτό οδηγούσε σε καλύτερη
ποιότητα ύπνου στην ηλικία των 37 ετών. Αυτό ίσχυε ανεξάρτητα από την
κατάθλιψη, το φύλο, την εθνικότητα, το εισόδημα, την εκπαίδευση και το
πόσο άγχος είχαν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι στην ηλικία των 37 ετών.

kaki sxesi

Με άλλα λόγια, ένα ιστορικό καλών σχέσεων σε νεότερες
ηλικίες, δηλαδή σταθερών σχέσεων που διέπονται από αμοιβαία φροντίδα,
εμπιστοσύνη, συναισθηματική εγγύτητα και ενσυναίσθηση, μπορεί να
οδηγήσει σε λιγότερο άγχος στην ενηλικίωση, γεγονός που με τη σειρά του
οδηγεί σε καλύτερη ποιότητα ύπνου με την πάροδο του χρόνου.

Είναι κατανοητό γιατί το άγχος επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου ενός ατόμου.

Πώς μπορεί όμως μια καλύτερη ερωτική ζωή να οδηγήσει σε λιγότερο άγχος;

«Μία εξήγηση είναι ότι οι άνθρωποι που διαθέτουν τι