Το φυλλικό οξύ είναι μια βιταμίνη της ομάδας Β και απαραίτητη
θρεπτική ουσία για το σώμα. Η ανάγκη για φυλλικό οξύ σε γυναίκες
αναπαραγωγικής ηλικίας είναι γνωστή. Θα μπορούσε όμως το φυλλικό οξύ να
βελτιώσει την ανδρική γονιμότητα;
Ένα έμβρυο σχηματίζεται από ένα ωάριο και ένα σπερματοζωάριο. Ενώ οι
γυναίκες γεννιούνται με όλα τα ωάρια που θα έχουν στη ζωή τους, ο
οργανισμός του άνδρα δημιουργεί κάθε δευτερόλεπτο 1500 νέα
σπερματοζωάρια σε όλη του τη ζωή.
Τα επίπεδα φυλλικού οξέος που μετρήθηκαν στο σπέρμα συνδέονται με τον
αριθμό των σπερματοζωαρίων και την ποιότητά τους. Μία μελέτη διαπίστωσε
ότι τα χαμηλά επίπεδα φυλλικού οξέος στο σπέρμα συνδέονται με την
ελλιπή σταθερότητα του DNA του σπέρματος. Επομένως, το φυλλικό οξύ
παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία των σπερματοζωαρίων.
Τα συμπληρώματα φυλλικού οξέως αυξάνουν τον αριθμό των σπερματοζωαρίων;
Μελέτη για τις επιπτώσεις της θεραπείας με φυλλικό οξύ και θειικό
ψευδάργυρο στις παραμέτρους του σπέρματος σε γόνιμους και υπογόνιμους
άνδρες έδειξε σημαντική αύξηση κατά 74% του συνολικού αριθμού των
φυσιολογικών σπερματοζωαρίων.
Οι συγκεντρώσεις φυλλικού οξέος και ψευδαργύρου στο αίμα και στο
σπερματικό πλάσμα πριν από την παρέμβαση δεν διέφεραν σημαντικά μεταξύ
των γόνιμων και των υπογόνιμων αντρών. Ο συνολικός αριθμός των
φυσιολογικών σπερματοζωαρίων αυξάνεται μετά από συνδυασμένη θεραπεία με
θειικό ψευδάργυρο και φυλλικό οξύ τόσο στους υπογόνιμους όσο και στους
γόνιμους άνδρες.

Το φυλλικό οξύ όμως δεν είναι “θεραπεία” για σοβαρές περιπτώσεις ανδρικής υπογονιμότητας

Μια άλλη μελέτη εξέτασε τις επιπτώσεις συμπληρωμάτων ψευδαργύρου και
φυλλικού οξέος σε άνδρες με ολιγοασθενοτερατοζωοσπερμία (ΟΑΤ). Σε αυτές
τις περιπτώσεις, ο αριθμός των σπερματοζωαρίων είναι χαμηλός, η
κινητικότητα τους είναι ασυνήθιστα χαμηλή και το ποσοστό σπερματοζωαρίων
με κανονική μορφολογία είναι χαμηλό. Αυτή η μελέτη διαπίστωσε ότι τα
συμπληρώματα φυλλικού οξέως και ψευδαργύρου αύξησαν ελαφρά τη
συγκέντρωση του σπέρματος σε υπογόνιμους άνδρες.
Η μελέτη δεν έδειξε ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας των
σπερματοζωαρίων σε υπογόνιμους άνδρες με σοβαρά προβλήματα στις
παραμέτρους του σπέρματος, OAT, μετά τη λήψη των συμπληρωμάτων.
Η διαφορά των αποτελεσμάτων οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα στις διαφορές του σχεδιασμού των ανωτέρων μελε