ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ‐ΚΑΤΑΤΑΞΗ‐ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ‐ΘΕΡΑΠΕΙΑ.
Η ημικρανία είναι μία πρωτοπαθής διαταραχή κεφαλαλγίας που προκαλεί
ανικανότητα.Στην παρουσίαση γίνεται αναφορά σε επιδημιολογικά και
στοιχεία παθοφυσιολογίας, μια γενική εικόνα της κατάταξης των
Κεφαλαλγιών, μέσα από την οποία φαίνεται η κατάταξη των ημικρανιών, με
βάση την πιο πρόσφατη έκδοση της Διεθνούς
Εταιρείας Κεφαλαλγίας .
Γίνεται επίσης αναφορά σε ορισμένα ημικρανικά σύνδρομα μέσα από τα
κλινικά τους χαρακτηριστικά και τέλος δίδονται κάποια δεδομένα της
θεραπείας είτε της οξείας φάσης είτε της μακροπρόθεσμης αντιμετώπισης
και πρόληψης των υποτροπών.

Η ημικρανία προσβάλλει το 12% των ενηλίκων στις αναπτυγμένες χώρες, η
συχνότητά της είναι 3 φορές ψηλότερη στις γυναίκες, αλλά με το 6% των
ανδρών που προσβάλλει, την κάνει να είναι η πλέον συχνή διαταραχή του
ανδρικού φύλου.
Η ημικρανική προσβολή καθεαυτή είναι μία διαταραγμένη πρόσληψη
ερεθίσματος σε μία κατά τα λοιπά φυσιολογική κατάσταση, όπως: πόνος
χωρίς ένδειξη πρωτοπαθούς προσβολής αισθητικών απολήξεων καθώς και χωρίς
αλλαγή στα ερεθίσματα ήχου και φωτός που προέρχονται από το περιβάλλον.
Η διαταραχή στον εγκέφαλο εντοπίζεται στο υποφλοιώδες αμινεργικό
αισθητικό ρυθμιστικό σύστημα, και πιθανώς περιλαμβάνει το στέλεχος,
θαλαμικές και υποθαλαμικές αλλαγές και παράγει το πλούσιο κλινικό
αποτέλεσμα που βλέπουμε στη καθημερινή πρακτική.
Συνολικά ο όρος «αύρα» περιλαμβάνει νευρολογικά συμπτώματα που έχουν να κάνουν με διαταραχές οπτικές,
αισθητικές, κινητικές και λόγου.Αυτό συμβαίνει σε περίπου ¼ των
ημικρανικών ασθενών, είναι κλασικά παροδικά και θα πρέπει να τα
αποδόσουμε σε φαινόμενα που συμβαίνουν στο φλοιό.Πρόσφατα αποτέλεσε
ξεχωριστό τύπο ημικρανίας η ημιπληγική ημικρανία.
Η τάση για αύρα έχει θεωρηθεί ότι επηρεάζεται από συνδυασμό γενετικών και‐ ίσως‐ επιγενών παραγόντων.
Η θεραπεία περιλαμβάνει δύο στόχους, την άμεση στην οξεία φάση
μιάς προσβολής και την μακροπρόθεσμη, που είναι συστηματική.
Η σχέση αποτελέσματος‐ κόστους (cost‐effect) και η αποτελεσματική όσο και γρήγορη ανακούφιση του ασθενούς
είναι τα στοιχεία της θεραπείας.
Περιλαμβάνονται μη ειδικά και ειδικά φάρμακα από του στόματος, ενδομυικά η ενδοφλέβια χρησιμοποιούμενα.

Ευάγγελος Κατσαρός

iator.gr