Ολοένα και περισσότερο αυξάνονται οι περιπτώσεις γυναικών που επιθυμούν να καθυστερήσουν την απόκτηση παιδιών για λόγους είτε εκπαίδευσης είτε σταδιοδρομίας και καταφεύγουν στην καινοτομία της κατάψυξης ωαρίων και ωοθηκικού ιστού, χωρίς το άγχος της ηλικίας, ειδικά μετά τα 35 χρόνια, οπότε και αυξάνεται πρακτικά η δυσκολία τεκνοποίησης.

Αναφορικά με την κατάλληλη ηλικία στην οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η κατάψυξη ωαρίων για μελλοντική γονιμοποίηση και τεκνοποίηση, σημειώνεται ότι αυτή ιδανικά θα πρέπει να γίνεται αρκετά νωρίτερα από την ηλικία των 35 ετών.

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, η προτιμότερη περίοδος είναι μεταξύ 20-30 ετών, με το ποσοστό καταλληλότητας των ωαρίων σ’ αυτή την ηλικία να είναι υπερδιπλάσιο από εκείνα τα οποία θα καταψυχθούν μετά την ηλικία των 35 χρόνων.

Διαβάστε τη συνέχεια ΕΔΩ

Πηγή: usay.gr