Είναι μέσο έκφρασης, δημιουργίας και επικοινωνίας σώματος και ψυχής. Πολλοί χαρακτηρίζουν τον χορό ως ποίηση εν κινήσει, μια δραστηριότητα που το σώμα και η ψυχή επικοινωνούν και ενωμένα πλέον δίνουν τη δυνατότητα της ελεύθερης έκφρασης του εσωτερικού κόσμου του ατόμου. Ο χορός συνδυάζει τη μουσική, την οπτική και την κινησιολογική αντίληψη. Διώχνει την ένταση και το άγχος της καθημερινότητας. Ενεργοποιεί τον αυθορμητισμό και την εμπιστοσύνη του παιδιού στον εαυτό του. Το φέρνει σε επαφή με μια διασκεδαστική μορφή άσκησης, ενώ δημιουργεί θετικές συνθήκες για νέες φιλίες με άλλα παιδιά.

dfghjkl;’


Ωστόσο, εκείνο που πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς που επιθυμούν να μυήσουν το πνεύμα και το σώμα των παιδιών τους στα οφέλη του χορού, είναι ότι βάσει νομοθεσίας (Ν. 1158/81, Π.Δ. 457/83 & 372/83, Ν. 1348/83, Κ.Υ.Α. 107291/09.11.2011 & 107296/09-11-2011, ΑΔΑ: Β4Ω0Γ-65Β), ΑΔΑ: ΩΣΠ84653Π4-ΖΒΨ/25.05.2018) μόνο οι Αναγνωρισμένες από το κράτος Σχολές Χορού – Ερασιτεχνικές και Επαγγελματικές – μπορούν να διδάσκουν όλα τα είδη χορού ή ορισμένα από αυτά, κυρίως Μπαλέτο, Σύγχρονο – Μοντέρνο, Ρυθμική-Μουσικοκινητική Αγωγή, Ιστορικούς και Θεατρικούς χορούς (κάρακτερ).

Οι Σχολές αυτές έχουν πάρει τη σχετική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού και τα αρμόδια τμήματα πολιτισμού των κατά τόπους Περιφερειών, μετά από αυστηρό έλεγχο, η οποία άδεια αποτελεί την επίσημη πιστοποίηση ότι πληρούνται οι ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις (κτιριολογικές, οργανωτικές και προσόντα ιδρυτή και καλλιτεχνικού διευθυντή) για την ορθή και ασφαλή διδασκαλία του έντεχνου χορού, ιδίως στις μικρές και ευαίσθητες ηλικίες.

Κανένας φορέας δεν δικαιούται να αναπτύσσει παρόμοια δραστηριότητα, χωρίς τη σχετική άδεια (Σχολεία, Δήμοι, Γυμναστήρια, Σύλλογοι, Κέντρα Χορού, Πνευματικά και Πολιτιστικά Κέντρα, Studios κ.λπ.).

Το Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. ιδρύθηκε το 1998, με σκοπό τη διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και προστασία των μελών του. Οι σχολές – μέλη του Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. διαθέτουν ειδικό σήμα – εγγύηση της νομιμότητας – το οποίο αναγράφει και τον αριθμό αδείας τους.

Το Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. διαθέτει Νομικούς και Οικονομικούς Συμβούλους, οι οποίοι είναι στη διάθεση όλων των ενεργών μελών παρέχοντας τις υπηρεσίες τους.

Αναζητήστε τα πλήρη στοιχεία των Σχολών – μελών μας στο www.sisxe.com , στον κατάλογο ενεργών μελών (Επαγγελματικές & Ερασιτεχνικές Ιδιωτικές Σχολές Χορού).

Βεβαίως, υπάρχουν και άλλες Αναγνωρισμένες Σχολές Χορού, που δεν είναι μέλη του Σ.Ι.Σ.Χ.Ε. Απλά οι γονείς, πριν εγγράψουν τα παιδιά τους, θα πρέπει να ενημερώνονται είτε από τη διεύθυνση της εκάστοτε σχολής για τα διαπιστευτήριά της (Αναγνωρισμένα Διπλώματα ιδιοκτήτη ή Καλλιτεχνικού Διευθυντή, Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας) είτε από την Περιφέρεια της περιοχής τους αν η συγκεκριμένη σχολή έχει νομίμως αδειοδοτηθεί.

Για τις Ανώτερες Επαγγελματικές Σχολές Χορού τριετούς φοίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται μόνο από το επίσημο site του Υπουργείου Πολιτισμού: www.culture.gr


Tips για να επιλέξετε σωστά τις Σχολές Χορού:

Αναζητήστε τα πλήρη στοιχεία των Σχολών στο site: www.sisxe.com

Δείτε αποσπάσματα από τα Φιλανθρωπικά – Χορευτικά Gala μας στο YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCJc4jbce97PNbIugR0EAydA

Δείτε τη σχετική σελίδα στο fb: https://www.facebook.com/sisxe/
Ειδικό σήμα- Εγγύηση νομιμότητας

Κάρτα Νόμιμης Σχολής

Πηγή: protothema.gr