Παραδοσιακά οι γυναικολόγοι έρχονται πρώτοι σε επαφή με μια γυναίκα
που ίσως έχει κάποια πάθηση του μαστού. Κάθε γυναίκα λοιπόν οφείλει να
ρωτά το γιατρό της πως θα κάνει σωστά τηναυτοεξέταση, αφού και εκείνη
είναι  καλός κριτής για την εντόπιση μικρών αλλαγών. Συνεπώς καλό είναι
να αυτοεξετάζεται μπροστά στον καθρέφτη της κάθε μήνα.
Η Αμερικανική Ένωση για τον Καρκίνο δεν συνιστά πλέον αυτήν την μηνιαία
αυτοεξέταση, καθώς διαπιστώθηκε πως αυτή δεν επηρεάζει την πρόγνωση κα
μοναδικό μέσο πρώϊμης διάγνωσης είναι η μαστογραφία.
Όμως θα αντέτεινα την εμπειρία μου στην Ελλάδα (ιδίως στην
περιφέρεια), όπου κάποιες  γυναίκες δεν έχουν την δυνατότητα για την
ετήσια μαστογραφία, οπότε η αυτοεξέταση είναι απολύτως απαραίτητη.
Όσο για την μαστογραφία, η τάση που υπάρχει σήμερα είναι να γίνεται η
πρώτη στα 35 (αναφοράς) άλλα οπωσδήποτε ετησίως μετά τα 40. Αν υπάρχει
οικογενειακό ιστορικό , συχνότητα και  τρόπος ελέγχου προσαρμόζονται
ανάλογα.

Παναγιώτης Σαββόπουλος
Χειρουργός Μαιευτήρας – Γυναικολόγος

iator.gr