Το Tai chi μπορεί ενδεχομένως να είναι καλύτερο από την αερόβια και
τις ασκήσεις ενδυνάμωσης όσον αφορά την πρόληψη των πτώσεων μεταξύ των
ηλικιωμένων, έδειξε νέα έρευνα.
Τροποποιημένο πρόγραμμα Tai chi για ηλικιωμένους μείωσε τις πτώσεις
σχεδόν κατά το ένα τρίτο σε σύγκριση με πρόγραμμα άσκησης που συνδύαζε
αερόβια, ασκήσεις ενδυνάμωσης και ισορροπίας. Ο Kerri Winters-Stone, του
Oregon Health & Science University, δήλωσε ότι αυτό το πρόγραμμα
Tai chi αντιμετώπισε καλύτερα τις ελλείψεις που συνέβαλαν στον κίνδυνο
πτώσης.
Οι ερευνητές ανέπτυξαν μια μορφή Tai chi με λιγότερες κινήσεις που
εστιάζει σε 8 κύριες, που συνδέονται περισσότερο με την πρόληψη των
πτώσεων.
Οι ερευνητές εξέτασαν το πρόγραμμα έναντι κλασικού προγράμματος
άσκησης και ομάδας ελέγχου που έκανε μόνο στρέτσιγκ. Επέλεξαν 670
ανθρώπους μέσης ηλικίας 78 ετών και τους τοποθέτησαν σε 1 από 3
προγράμματα.
Μετά από 6 μήνες, η ομάδα του Tai chi είχε 58% λιγότερες πιθανότητες
για πτώση σε σχέση με την ομάδα του στρέτσιγκ και η ομάδα παραδοσιακής
άσκησης είχε 40% λιγότερες πιθανότητες.
Σε σύγκριση που έγινε μεταξύ τους, όσοι έκαναν Tai chi είχαν καλύτερη επίδοση από αυτούς που έκαναν την κλασική άσκηση.
Η πρώτη ομάδα είχε 31% λιγότερες πτώσεις σε σχέση με τη δεύτερη.
Ο Harmer δήλωσε ότι το Tai chi δεν βελτιώνει μόνο την ισορροπία αλλά και την αυτοπεποίθηση.
Το τροποποιημένο πρόγραμμα Τai chi απαιτεί από τους ανθρώπους να
βγάζουν τον εαυτό τους από τη ζώνη άνεσης, σπάζοντας τον αρνητικό κύκλο.

Η νέα έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό JAMA Internal Medicine.

iatronet.gr