Η Κορτιζόλη, γνωστή και ως ορμόνη του stress, εκκρίνεται στον
οργανισμό μας για να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε στρεσογόνο κατάσταση. Ο
έλεγχος για την έκκρισή της γίνεται μέσω του συστήματος Υποθάλαμος –
Υπόφυση – Επινεφρίδια.
Τα δύο πρώτα όργανα βρίσκονται στον εγκέφαλο ενώ τα επινεφρίδια
βρίσκονται ακριβώς πάνω από τους νεφρούς μας. Μετά την παρέλευση της
στρεσογόνου κατάστασης και όταν το σύστημα ελέγχου λειτουργεί σωστά τα
επίπεδα της κορτιζόλης επανέρχονται στο φυσιολογικό.
Σε ασθενείς με κατάθλιψη ή προδιάθεση για κατάθλιψη βρέθηκε ότι ένα
από τα παραπάνω όργανα και συγκεκριμένα ο Υποθάλαμος είναι μεγαλύτερος
από ότι σε υγιείς. Αυτό πιθανολογείται ως η αιτία της μη σωστής
λειτουργίας του συστήματος ελέγχου και την παραμονή της κορτιζόλης σε
υψηλότερα επίπεδα σε μόνιμη βάση.
Με αποτέλεσμα ο οργανισμός να βρίσκεται μόνιμα σε κατάσταση
αντιμετώπισης stress ή πιο απλοϊκά θα μπορούσαμε να πούμε, σε κατάσταση
άμυνας απέναντι σε εχθρό.
Γενικά θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι πολλές από τις ψυχολογικές –
ψυχιατρικές εκδηλώσεις ενός ασθενούς έχουν και ενδοκρινολογικό υπόβαθρο.

 
Γεώργιος Σημαιάκης

https://www.sciencedaily.com

 iator.gr