Η σημασία και τα οφέλη της μουσικοθεραπείας

Με τον όρο μουσικοθεραπεία εννοούμε την φροντίδα που παρέχει η
μουσική στον άνθρωπο, που επιθυμεί να γνωρίσει τον εαυτό του μέσα από
μία δημιουργική διαδικασία. Μπορεί να προσφέρει, δηλαδή, έναν
εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας και έκφρασης στους ανθρώπους εκείνους,
που η λεκτική επικοινωνία είναι ανεπαρκής ή αδύνατη ως μέσο έκφρασης.

Δεν επιδιώκει ούτε την ψυχαγωγία, αλλά ούτε και τη μουσική
εκπαίδευση. Ο θεραπευτής δεν διδάσκει μουσική, ούτε παροτρύνει το
θεραπευόμενο να παίξει με συγκεκριμένο τρόπο, επομένως ο δεύτερος δεν
απαιτείται να έχει μουσικές γνώσεις. Είναι μια σχετικά καινούργια
θεραπεία για τα ελληνικά δεδομένα, σε αντίθεση με την Αμερική και άλλες
ευρωπαΪκές χώρες, όπου η μουσικοθεραπεία εφαρμόζεται εδώ και 60 χρόνια.

Η μουσική αποτελείται από διάφορα στοιχεία, όπως ο ρυθμός, η μελωδία,
η αρμονία, ο παλμός, η ένταση κτλ, στοιχεία που έχει διαπιστωθεί ότι
συνδέονται άμεσα με την ίδια την ανθρώπινη οντότητα.

Όταν τα συγκεκριμένα στοιχεία καταγραφούν με τρόπο αντικειμενικό, δημιουργείται στη μουσικοθεραπεία ένα περιβάλλον μελέτης, από το οποίο ενδεχομένως προκύπτουν ακριβή και ουσιαστικά συμπεράσματα για τον κάθε θεραπευόμενο.

Θεραπευτικοί στόχοι στη μουσικοθεραπεία

Οι στόχοι αυτοί διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε
ατόμου, ενθαρρύνοντας  θετικές αλλαγές στη συμπεριφορά με σκοπό την
βελτίωση της ποιότητας της ζωής του

Η μουσικοθεραπεία στοχεύει σε τρείς τομείς:

1. Στον ψυχικό τομέα

.Ενίσχυση ή ανάπτυξη της  ικανότητας έκφρασης συναισθημάτων.
.Ενίσχυση ή ανάπτυξη της δημιουργικής ικανότητας.
.Ενίσχυση ή ανάπτυξη  της αυτονομίας και της εμπιστοσύνης  στον εαυτό.
.Έκφραση και μορφοποίηση εσωτερικών εικόνων.
.Υποστήριξη κατά την ανάπτυξη στρατηγικών αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων.
.Μετάδοση σιγουριάς και ασφάλειας.
.Ευεξία

2. Στον κοινωνικό τομέα

.Μη λεκτική επικοινωνία και αλληλεπίδραση.
.Υποστήριξη των οικογενειακών σχέσεων.

3. Στον σωματικό τομέα

.Απόσπαση της προσοχής και μείωση των παρενεργειών του πόνου.
.Εξάσκηση κινητικών ικανοτήτων που έχουν επηρεαστεί αρνητικά.
.Θετική σωματική εμπειρία.

Πώς διεξάγονται οι συνεδρίες

Η θεραπεία διεξάγεται σε έναν χώρο που υπάρχουν κυρίως κρουστά
όργανα (τύμπανα, μεταλλόφωνα,μουσικοί σωλήνες κτλ), τα οποία
χρησιμεύουν στον θεραπευόμενο, προκειμένου, μέσα από απλά όργανα, που
δεν απαιτούν μουσική γνώση, να δημιουργήσει τη δική του μουσική γλώσσα και επικοινωνία.

Ο θεραπευόμενος καλείται να συμμετέχει ενεργητικά στην διεξαγωγή της
θεραπείας, στο πλαίσιο της οποίας παίζει σχεδόν πάντα με τη συνοδεία του
θεραπευτή.

Οι συνεδρίες μπορεί να είναι δυαδικές ή ομαδικές, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ατόμου.

Η διάρκειά τους είναι από 30-45/50 λεπτά.

Οφέλη της μουσικοθεραπείας

Η μουσικοθεραπεία
σαν θεραπευτική προσέγγιση δεν είναι μια επίπονη διαδικασία για τον
θεραπευόμενο, είτε μιλάμε για ενήλικα, είτε για παιδί. Αντίθετα όλοι
αντλούν μεγάλη ευχαρίστηση από τη συμμετοχή τους σε αυτή.

Το εκάστοτε βίωμα που αποκομίζουμε από μια στοχευμένη
μουσικοθεραπευτική προσέγγιση δημιουργεί μια ψυχική εμπειρία, η οποία, 
έχοντας βιωθεί μια φορά, αποτελεί μνήμη και μπορεί να επαναληφθεί.

Αυτό που συμβαίνει μέσα στη μουσική, σχετίζεται με ψυχικές
διεργασίες, που, όπως κρίνεται εκ του αποτελέσματος, γενικεύονται και
εκτός μουσικής, αλλάζοντας τη στάση απέναντι στη ζωή.

* Παρασκευή Θεοδωρακοπούλου Μουσικοθεραπεύτρια
Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, M.th (Conservatorio di Musica Luisa d’Annunzio Pescara),
MA (Academia Nationale di Santa Cecilia di Roma)

healthmag.gr

2019-04-09T12:26:08+03:00