Η Διαταραχή του φάσματος του αυτισμού (ASD) και ο αυτισμός είναι και
οι δύο γενικοί όροι για μια ομάδα σύνθετων διαταραχών της ανάπτυξης του
εγκεφάλου.
Οι διαταραχές αυτές χαρακτηρίζονται, σε διάφορους βαθμούς, από
δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, λεκτική και μη λεκτική
επικοινωνία και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές.
Με τη δημοσίευση του διαγνωστικού εγχειριδίου DSM-5 Μαΐου 2013, όλες
οι διαταραχές του αυτισμού συγχωνεύθηκαν σε μία διαγνωστική ομπρέλα της
ομάδας ASD. Προηγουμένως, είχαν αναγνωριστεί ως διακριτοί υπότυποι,
συμπεριλαμβανομένων αυτιστική διαταραχή, αποδιοργανωτική διαταραχή της
παιδικής ηλικίας, διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή-μη προδιαγραφόμενα άλλως
(PDD-NOS) και σύνδρομο Asperger.
Ο αυτισμός αποτελεί μία σοβαρή νεύρο-ψυχολογική διαταραχή, που
διαρκεί μία ολόκληρη ζωή και είναι συνήθως παρούσα από τη γέννηση του
παιδιού.

Ο αυτισμός δεν είναι ψυχιατρική νόσος, αλλά εντάσσεται στην κατηγορία των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών.
Αυτές οι διαταραχές χαρακτηρίζονται από σοβαρά ελλείμματα σε πολλούς
τομείς της ανάπτυξης, για αυτό το λόγο ονομάζονται «διάχυτες».

Πρόκειται για μια αναπτυξιακή διαταραχή του ατόμου, μια διαταραχή της
ψυχολογικής του ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτής της διαταραχής εμποδίζεται
ή δυσκολεύεται η ανάπτυξη ορισμένων ψυχολογικών δεξιοτήτων, που είναι
ζωτικές για την ψυχο-κοινωνική λειτουργία και επάρκεια του ανθρώπου. Οι
δεξιότητες αυτές σχετίζονται με την κοινωνική συναλλαγή και
αμοιβαιότητα, την επικοινωνία και την οργάνωση πρόσφορης και σκόπιμης
δραστηριότητας. Στις περιοχές αυτές, τα αυτιστικά άτομα εμφανίζουν
σημαντικές δυσκολίες και χαρακτηριστικές αποκλίσεις. Ένα ακόμα στοιχείο
που επιδεικνύει τη σημαντικότητα του θέματος είναι ότι πέρα από τη ζωή
του παιδιού που επηρεάζεται άμεσα, αλλάζει και αυτή των οικογενειών
τους, δηλαδή του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου.
Ο αυτισμός έχει μια ισχυρή γενετική βάση, αν και η γενετική του αυτισμού
είναι πολύπλοκη και είναι ασαφές κατά πόσον το ASD εξηγείται
περισσότερο από σπάνιες μεταλλάξεις ή από σπάνιους συνδυασμούς των
κοινών γενετικών παραλλαγών. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ο αυτισμός
συνδέεται στενά με παράγοντες που προκαλούν εκ γενετής ανωμαλίες. Οι
γνώμες διίστανται σχετικά με τα άλλα προτεινόμενα περιβαλλοντικά αίτια,
όπως βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα ή εμβόλια παιδικής ηλικίας. Οι υποθέσεις
σχετικά με τα εμβόλια θεωρούνται βιολογικά μη εξηγήσιμες και στερούνται
πειστικών επιστημονικών αποδείξεων. Όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία, η
αναλογία του αυτισμού είναι περίπου 1 ή 2 ανά 1.000 άτομα. Η αναλογία
των ASD είναι περίπου 6 ανά 1000, ενώ η αναλογία ανδρών-γυναικών είναι 4
προς 1.
Για να μειώνουν τα συμπτώματα ενός παιδιού του αυτισμού ενός παιδιού, οι
γονείς προσπαθούν συχνά με εναλλακτικές θεραπείες, όπως εξειδικευμένες
δίαιτες.
Τον τελευταίο καιρό, η δίαιτα χωρίς γλουτένη / καζεΐνη έχει αυξηθεί
σε δημοτικότητα. Μερικοί γονείς αναφέρουν βελτίωση των συμπτωμάτων του
αυτισμού με αυτό το διατροφικό σχήμα.
Λίγη έρευνα έχει γίνει, όμως, για την δίαιτα χωρίς γλουτένη / καζεΐνη για τον αυτισμό.
Ως εκ τούτου, πολλοί γονείς αναρωτιούνται αν αυτή η δίαιτα στην
πραγματικότητα, κάνει τη διαφορά στα συμπτώματα των παιδιών με αυτισμό.
Ορισμένοι πιστεύουν επίσης ότι τα παιδιά με αυτισμό περιορίζουν τη δική
τους πρόσληψη, επειδή προτιμούν μαλακά τρόφιμα όπως το άσπρο ψωμί. Έτσι,
η ερώτηση γίνεται “κοτόπουλο ή αυγό.”

Είναι η γλουτένη που προκαλεί τον αυτισμό, ή, πιο πιθανό,
είναι ο αυτισμός που περιορίζει την ποικιλία του παιδιού στη πρόσληψη
της τροφής;

Μια δίαιτα χωρίς γλουτένη / καζεΐνη είναι επίσης γνωστή ως η διατροφή
GFCG. Είναι μία από τις πολλές εναλλακτικές θεραπείες για τα παιδιά με
αυτισμό. Όταν ακολουθείται αυτή η αυστηρή διατροφή, όλα τα τρόφιμα που
περιέχουν γλουτένη (που βρίσκεται στο σιτάρι, το κριθάρι και σίκαλη) και
καζεΐνη (που βρίσκεται στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα)
αφαιρούνται από την καθημερινή πρόσληψη τροφής του παιδιού.
Μερικοί γονείς των παιδιών με αυτισμό πιστεύουν ότι τα παιδιά τους είναι
αλλεργικά ή ευαίσθητα στα συστατικά που βρέθηκαν σε αυτά τα τρόφιμα.
Μερικοί αναζητούν τη δοκιμή αλλεργίας για επιβεβαίωση. Ωστόσο, ακόμη και
όταν δεν επιβεβαιώνεται αλλεργία, πολλοί γονείς των αυτιστικών παιδιών
εξακολουθούν να επιλέγουν να προσφέρουν τη διατροφή GFCG. Ανάμεσα στα
οφέλη που αναφέρουν είναι και οι αλλαγές στην ομιλία και τη συμπεριφορά.
Το όφελος από την δίαιτα χωρίς γλουτένη / καζεΐνη δίαιτα βασίζεται στη
θεωρία ότι τα παιδιά με αυτισμό μπορεί να έχουν αλλεργία ή υψηλή
ευαισθησία σε τροφές που περιέχουν γλουτένη ή καζεΐνη.
Παιδιά με αυτισμό, σύμφωνα με τη θεωρία, επεξεργάζονται τα
πεπτίδια και τις πρωτεϊνες σε τρόφιμα που περιέχουν γλουτένη και καζεΐνη
διαφορετικά από τους άλλους ανθρώπους.

Υποθετικά, αυτή η διαφορά στην επεξεργασία μπορεί να επιδεινώσει τα αυτιστικά συμπτώματα.
Ορισμένοι πιστεύουν ότι ο εγκέφαλος αντιμετωπίζει αυτές
τις πρωτεΐνες, όπως ψευδώς οπιούχων όπως τα χημικά προϊόντα. Η αντίδραση
σε αυτές τις χημικές ουσίες, λένε, οδηγεί ένα παιδί να ενεργήσει με
έναν ορισμένο τρόπο. Η ιδέα πίσω από τη χρήση της δίαιτας είναι η μείωση
των συμπτωμάτων και τη βελτίωση της κοινωνικής και γνωστικής
συμπεριφοράς και ομιλίας.

Μπορεί να υπάρχει κάποια επιστημονική αξία με το σκεπτικό πίσω από μία δίαιτα χωρίς γλουτένη / καζεΐνη χωρίς.
Οι ερευνητές έχουν βρει μη φυσιολογικά επίπεδα των πεπτιδίων σε
σωματικά υγρά από κάποιους ανθρώπους που έχουν τα συμπτώματα του
αυτισμού.
Ακόμα, η αποτελεσματικότητα μιας δίαιτας GFCG για τον αυτισμό δεν έχει υποστηριχθεί από την ιατρική έρευνα.
Στην πραγματικότητα, μια ανασκόπηση των πρόσφατων και παλαιότερων
μελετών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μια έλλειψη επιστημονικών
αποδείξεων για να πούμε αν αυτή η δίαιτα μπορεί να είναι χρήσιμη ή όχι.
Δυστυχώς, εξαλείφοντας όλες τις πηγές της γλουτένης και της καζεΐνης
είναι τόσο δύσκολο όσο και η διεξαγωγή τυχαιοποιημένων κλινικών δοκιμών
σε παιδιά μπορεί να αποδειχθεί πολύ δύσκολή.
Πριν κάνετε την αλλαγή σε μια δίαιτα GFCG, συμβουλευτείτε το
γιατρό του παιδιού σας. Ένας διαιτολόγος μπορεί να σας εκπαιδεύσει για
τη διατροφή GFCG και να σας βοηθήσει να προσαρμόσετε την διατροφή των
αναγκών υγείας του παιδιού σας και στις γευστικές προτιμήσεις του.

Επιπλέον, πριν από την έναρξη της συγκεκριμένης διατροφής ενός παιδιού με αυτισμό, προσέξτε τις κρυφές πηγές γλουτένης.
Γλουτένη μπορεί να βρεθεί στα τηγανισμένα τρόφιμα που είναι αλευρωμένα και ακόμη και στα καλλυντικά.
Τα τρόφιμα, όπως φρούτα, λαχανικά, ξηροί καρποί μπορεί να είναι ασφαλής.
Αλλά αποφύγετε τη χρήση συσκευασμένων μίγματων διότι μπορεί να
υπάρχουν ίχνη των τροφίμων που περιέχουν γλουτένη που δεν
περιλαμβάνονται στην ετικέτα διατροφής.
Νικόλαος Κριαράς


iator.gr