Η  τροφική αλλεργία είναι μια ανεπιθύμητη, επαναλαμβανόμενη,
ανοσολογική απάντηση-αντίδραση στη χορήγηση μιας τροφής. Το εύρος της
σοβαρότητας είναι ιδιαίτερα μεγάλο και εκτείνεται από ήπια τοπικά
συμπτώματα όπως στο στοματοφαρρυγγικό σύνδρομο αλλεργίας (oral allergy
syndrome-OAS) μέχρι τη σοβαρή αναφυλαξία το επικίνδυνο για τη ζωή
αλλεργικό σοκ. Η αντίδραση στηρίζεται στη σχέση αιτίας αποτελέσματος και
μπορεί να μεσολαβείται από IgE αντίσωμα (δηλαδή αντίσωμα που παράγεται
έναντι του τροφικού αλλεργιογόνου) ή όχι ή να είναι μεικτού τύπου.

Η συχνότητα της τροφικής αλλεργίας δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια.
Σε μια μεταανάλυση Ευρωπαικών μελετών η αναφερόμενη συχνότητα αλλεργίας
στο αγελαδινό γάλα ήταν 6% αλλά η επιβεβαιωμένη μέσω προκλήσεωνμ ήταν
0.6%. Βάσει του προγράμματος  EuroPrevall  η συχνότητα της τροφικής
αλλεργίας κυμαίνεται από 6.6%  στην  Ισλανδία εως 23.6% στην Ελβετία.

Τα τροφικά αλλεργιογόνα κατατάσσονται σε φυτικά που διασταυρώνονται
με γύρεις,  σε φυτικά που δεν διασταυρώνονται με γύρεις και ζωικές
πρωτείνες.

Η προφιλίνη αποτελεί ένα παν αλλεργιογόνο το οποίο βρίσκεται  σε
υψηλές δόσεις  σε αγρωστώδη  και  πεπόνι , θεωρείται χαμηλής
αλλεργιογονικότητας  και προκαλεί πολύ ήπιες τροφικές αντιδράσεις  εκτός
από αναφερόμενες περιπτώσεις στις οποίες ασθενείς με πολύ μεγάλη
ευαισθητοποίηση σε αγρωστώδη μπορεί να εμφανίσουν πιο σοβαρή τροφική
αλλεργία έχοντας ευαισθητοποίηση σε προφιλίνες.

Οι μη ειδικές πρωτείνες λιπιδιο μεταφορέων (LTPs-lipid  transfer
proteins) είναι κύρια αιτία συστηματικών αλλεργικών αντιδράσεων  ειδικά
στην περιοχή της Μεσογείου. Οι  LTPs πιο συχνά υπάρχουν σε αλλεργιογόνα
που προέρχονται από ψλότερα φυτά όπως φρούτα, ξηροί καρποί.
Μέσω της δομής τους εμφανίζουν ακραία αντοχή  στην πρωτεόλυση του
πεπτικού, στις αλλαγές  Ph, και είναι θερμοανθεκτικές.  Σε μια μεγάλη
μελέτη κοορτής  από την Ιταλία φάνηκε ότι οι αθενείς που είναι ύποπτοι
για σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις είναι αυτ