Η  τροφική αλλεργία είναι μια ανεπιθύμητη, επαναλαμβανόμενη,
ανοσολογική απάντηση-αντίδραση στη χορήγηση μιας τροφής. Το εύρος της
σοβαρότητας είναι ιδιαίτερα μεγάλο και εκτείνεται από ήπια τοπικά
συμπτώματα όπως στο στοματοφαρρυγγικό σύνδρομο αλλεργίας (oral allergy
syndrome-OAS) μέχρι τη σοβαρή αναφυλαξία το επικίνδυνο για τη ζωή
αλλεργικό σοκ. Η αντίδραση στηρίζεται στη σχέση αιτίας αποτελέσματος και
μπορεί να μεσολαβείται από IgE αντίσωμα (δηλαδή αντίσωμα που παράγεται
έναντι του τροφικού αλλεργιογόνου) ή όχι ή να είναι μεικτού τύπου.

Η συχνότητα της τροφικής αλλεργίας δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια.
Σε μια μεταανάλυση Ευρωπαικών μελετών η αναφερόμενη συχνότητα αλλεργίας
στο αγελαδινό γάλα ήταν 6% αλλά η επιβεβαιωμένη μέσω προκλήσεωνμ ήταν
0.6%. Βάσει του προγράμματος  EuroPrevall  η συχνότητα της τροφικής
αλλεργίας κυμαίνεται από 6.6%  στην  Ισλανδία εως 23.6% στην Ελβετία.

Τα τροφικά αλλεργιογόνα κατατάσσονται σε φυτικά που διασταυρώνονται
με γύρεις,  σε φυτικά που δεν διασταυρώνονται με γύρεις και ζωικές
πρωτείνες.

Η προφιλίνη αποτελεί ένα παν αλλεργιογόνο το οποίο βρίσκεται  σε
υψηλές δόσεις  σε αγρωστώδη  και  πεπόνι , θεωρείται χαμηλής
αλλεργιογονικότητας  και προκαλεί πολύ ήπιες τροφικές αντιδράσεις  εκτός
από αναφερόμενες περιπτώσεις στις οποίες ασθενείς με πολύ μεγάλη
ευαισθητοποίηση σε αγρωστώδη μπορεί να εμφανίσουν πιο σοβαρή τροφική
αλλεργία έχοντας ευαισθητοποίηση σε προφιλίνες.

Οι μη ειδικές πρωτείνες λιπιδιο μεταφορέων (LTPs-lipid  transfer
proteins) είναι κύρια αιτία συστηματικών αλλεργικών αντιδράσεων  ειδικά
στην περιοχή της Μεσογείου. Οι  LTPs πιο συχνά υπάρχουν σε αλλεργιογόνα
που προέρχονται από ψλότερα φυτά όπως φρούτα, ξηροί καρποί.
Μέσω της δομής τους εμφανίζουν ακραία αντοχή  στην πρωτεόλυση του
πεπτικού, στις αλλαγές  Ph, και είναι θερμοανθεκτικές.  Σε μια μεγάλη
μελέτη κοορτής  από την Ιταλία φάνηκε ότι οι αθενείς που είναι ύποπτοι
για σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις είναι αυτοί που έχουν
ευαισθητοποίηση  σε περισσότερες από  5 LTPs  (Scala Allergy 2015).

Ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών με τροφική αλλεργία θα
εμφανίσει αντίδραση άμεσα μετά την έκθεση αυτοί οι οποίοι είναι
αλλεργικοί στο κόκκινο κρέας  θα την εμφανίσουν επιτές ώρες.
Είναι ενδιαφέρον ότι η αλλεργία στο κρέας εμφανίζεται  όχι μόνο λόγω
ευαισθητοποίησης  στις πρωτείνες αλλά και λόγω ευαισθητοποίησης στον
υδατάνθρακα  γαλακτόζη –α-1,3-γαλακτόζη (a-Gal) .

Είναι γνωστό ότι είναι πιθανή η διασταυρούμενη ευαισθησία σε ένα
ασθενή μετροφική αλλεργία. Ένας πολύ γνωστός μηχανισμός μέσω παραγωγής
IgE αντισωμάτων είναι η ευασθητοποίηση σε σημύδα σε ασθενείς που
εκφράζουν τα συμπτώματα τους με στοφατοφαρυγγικό σύνδρομο.
Παράλληλα μπορεί να συμβεί Τ λεμφοκυτταροεξαρτώμενη  διασταυρούμενη αντίδραση.
Για παράδειγμα τέτοια ευσισθησίς έχει φανεί σε ασθενείς με ευαισθησία σε σημύδα και μήλο, σέλερυ.
Παιδιά με αλλεργία σε καρπούς δένδρων – nuts αντέδρασαν μετά από
πρόκληση σε φιστίκια (peanuts) στα οποία δεν ήταν ευαισθητοποιημένα
σύμφωνα με τις δερματικές δοκιμασίες.
Οι μηχανισμοί που προκαλούν διασταυρούμενη ευαισθησία μεταξύ nuts και peanuts δεν είναι πλήρως κατανοητοί.

Κωνσταντίνος Πεταλάς


iator.gr