Εκτίμηση και αντιμετώπιση υδρονέφρωσης στο έμβρυο
Το 2.3% των εγκύων με ηλικία κύησης από 18 έως 23 βδομάδων εμφανίζουν
στον προγεννητικό τους έλεγχό με υπέρηχο βλάβη στο ουροποιητικό του
εμβρύου. Ως κύριο πρόβλημα αναφέρεται η υδρονέφρωση. Το ότι έχουμε
υδρονέφρωση προγεννητικά δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη και βλάβη στο νεογνό
μετά τη γέννηση.
Βλάβες που συνδυάζονται με υδρονέφρωση:
· ΚΟΠ (κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση): Μπορεί να είναι ετερόπλευρος ή
αμφοτερόπλευρος. Μπορεί να συνδυάζεται με διπλούς ή μονήρεις ουρητήρες.
Μπορεί να συνυπάρχει σύνδρομο Prune-belly. Μπορεί να εκδηλώνεται ως
πρωτοπαθής μεγαουρητήρας. Μπορεί να συνδυάζεται με μηνιγγομυελοκήλη.
Μπορεί να οφείλεται σε βαλβίδες οπισθίας ουρήθρας.
· Απόφραξη ουροποιητικού: Μπορεί να οφείλεται σε στένωση της
πυελοουρητηρικής συμβολής. Μπορεί να οφείλεται σε στένωση της
ουρητηροκυστικής συμβολής. Μπορεί να οφείλεται σε βαλβίδες οπίσθιας
ουρήθρας. Επί απόφραξης του ουροποιητικού έχουμε διάταση από το σημείο
της βλάβης και πάνω.
· Στένωση της Πυελο-Ουρητηρικής-Συμβολής.
Μπορεί να οφείλεται σε υψηλή πρόσφυση του ουρητήρα πάνω στην πύελο ή
μπορεί να οφείλεται σε στένωση του ουρητήρα στο σημείο σύνδεσής του με
την πύελο ή μπορεί να οφείλεται σε εξωτερική πίεση του σημείου της
συμβολής από ανώμαλη πορεία αγγείων που διαδράμουν τον κάτω πόλο του
νεφρού. Η ακραία περίπτωση στένωσης έως απόφραξης της
Πύελο-Ουρητηρικής-Συμβολής είναι η κυστική εκφύλιση του νεφρού κατά την
εμβρυική ζωή και η μετατροπή του σε πολυκυστικό δυσπλαστικό νεφρό.
· Στένωση της Κυστεο-Ουρητηρικής-Συμβολής.
Οφείλεται σε στένωση της ενδοτοιχωματικής πορείας του ουρητήρα μέσα στη κύστη.
· Βαλβίδες οπισθίας ουρήθρας.
Αποτελεί την ακραία περίπτωση απόφραξης του ουροποιητικού που
οφείλεται σε μικρές βαλβίδες που βρίσκονται μέσα στον αυλό της οπίσθιας
ουρήθρας στους άρρενες. Η κατάσταση αυτή προκαλεί διάταση όλης της
αποχετευτικής μοίρας του νεφρού πιο πάνω από την βλάβη (διάταση οπίσθιας
ουρήθρας, κύστης, ουρητήρων και νεφρών). Προγεννητικά εκδηλώνεται με
ολιγουδράμνιο.
Οι καταστάσεις αυτές απαιτούν άμεση αντιμετώπιση αμέσως μετά την γέννηση.
· Διπλό αποχετευτικό ουροποιητικό σύστημα συνδυάζεται με υδρονέφρωση, λόγω απόφραξης.
Μπορεί να συνυπάρχει ουρητηροκήλη.
· Άλλες καταστάσεις που μπορεί να συνδυάζονται με υδρονέφρωση
είναι: η εκστροφή της κύστης, οι όγκοι των νεφρών, ο υποσπαδίας κλπ.

Πρόκειται για κύηση υψηλού
κινδύνου που απαιτεί την γέννηση του παιδιού σε ειδικό κέντρο που είναι
σε θέση να επιληφθεί άμεσα του προβλήματος απόφραξης:

-Σοβαρού βαθμού αμφωτερόπλευρη υδρονέφρωση, διαγνωσμένη προγεννητικά με ή
χωρίς διατεταμένη κύστη (κατάσταση πολύ ύποπτη για βαλβίδες οπισθίας
ουρήθρας