Τι είναι το burnoutΤο burnout προκαλεί χρήση αλκοόλ και ηρεμιστικών από ιατρούς, χρήση βίας στα νοσοκομεία, ιατρικά λάθη, παχυσαρκία, κατάθλιψη, ψυχοσωματικές παθήσεις καθώς και καρδιαγγειακές παθήσεις στους ιατρούς.
Χαρακτηρίζεται από τρία συμπτώματα:
1 Συναισθηματική/Πνευματική εξάντληση.
2 Αποπροσωποποίηση/ κυνισμός. Οταν ένας εργαζόμενος χάνει την επαφή με τον άνθρωπο. Π.χ. είναι η συχνή έκφραση που ακούγεται στα νοσοκομεία «έχω μία οξεία κοιλία στο 7» αντί «έχουμε την κυρία Μαρία που έχει οξεία κοιλία».
3 Μειωμένη αίσθηση επίτευξης. Η αίσθηση ότι ό,τι και να κάνουμε δεν μπορούμε να βελτιώσουμε τον τρόπο και τις συνθήκες εργασίας.
Το σύνδρομο σχετίζεται αποκλειστικά με την εργασία, είναι χρόνιο και όταν κάποιος το πάθει δεν επανέρχεται εύκολα χωρίς εξωτερική βοήθεια.
http://www.enet.gr/

iator.gr