Παρότι η αιτιολογία του τραυλισμού δεν έχει πλήρως κατανοηθεί,
υπάρχουν ισχυρές ερευνητικές αποδείξεις που καταδεικνύουν ότι ο
τραυλισμός εκδηλώνεται ως συνδυασμός εγγενών και περιβαλλοντικών
παραγόντων.
Σύμφωνα με ενδείξεις της γενετικής, κληρονομείται μία
γενετική προδιάθεση για τον τραυλισμό και γι’ αυτό άλλωστε εμφανίζεται
συχνότερα στα αγόρια.

Δεδομένα που προέρχονται από μελέτες διδύμων συνηγορούν και αυτά υπέρ
της κληρονομικότητας. Οι μελέτες καταδεικνύουν μεγαλύτερη συνάφεια στον
τραυλισμό μεταξύ μονοζυγωτικών από ότι μεταξύ διζυγωτικών διδύμων. Σε
κάποιες περιπτώσεις η προδιάθεση για τον τραυλισμό μπορεί να οφείλεται
σε εγγενείς εγκεφαλικές βλάβες. Ωστόσο για ένα μεγάλο αριθμό παιδιών που
τραυλίζουν δεν υπάρχει ούτε κληρονομικό ιστορικό τραυλισμού, ούτε
ξεκάθαρες ενδείξεις εγκεφαλικής βλάβης.
Μελέτες απεικόνισης του εγκεφάλου, από πολλά εργαστήρια σε όλο
τον κόσμο, καταδεικνύουν ότι ενήλικοι που τραυλίζουν εμφανίζουν
διακριτές ανωμαλίες στην λειτουργία του εγκεφάλου.

Σε αντίθεση με άλλους ομιλητές, τα πρόσωπα που τραυλίζουν εμφανίζουν
υπό-ενεργοποίηση των αισθησιοκινητικών κέντρων του αριστερού ημισφαιρίου
και υπέρ-ενεργοποίηση των ομολόγων δομών του δεξιού ημισφαιρίου κατά τη
διάρκεια της ομιλίας (‘με ή χωρίς τραυλισμό’). Η δυσλειτουργία
υποθέτουμε ότι οφείλεται στη μη ολοκληρωμένη διαβίβαση των απαραίτητων
αισθησιοκινητικών πληροφοριών για τη ρύθμιση των γρήγορων αρθρωτικών
κινήσεων της φυσιολογικής ομιλίας.
Τόσο η προσωρινά φυσιολογική ομιλία, που επιτυγχάνεται με το τραγούδι
ή την από κοινού (παράλληλη) ανάγνωση, όσο και η μονιμότερη ευφράδεια,
που επιτυγχάνεται ως αποτέλεσμα των συμπεριφοριστικών θεραπευτικών
προσεγγίσεων, δείχνουν να εξομαλύνουν τους τρόπους εγκεφαλικής
λειτουργίας που πυροδοτούν τον τραυλισμό.
Ο τραυλισμός εκδηλώνεται τυπικά στην περίοδο ραγδαίας εξέλιξης του λόγου
και της ομιλίας του παιδιού κατά την οποία το παιδί μεταβαίνει από το
στάδιο της χρήσης φράσεων δύο λέξεων στη χρήση πολύπλοκων προτάσεων.
Τις περισσότερες φορές αυτό συμβαίνει στο ηλικιακό εύρος μεταξύ 2 και 5
ετών αλλά ορισμένες φορές και πολύ νωρίτερα, όπως στην ηλικία των 18
μηνών. Οι προσπάθειες του παιδιού να μάθει να μιλά και η αναμενόμενη
ψυχολογική ένταση που συνοδεύει τη φυσιολογική ανάπτυξη, μπορεί να είναι
οι άμεσοι λόγοι που πυροδοτούν την εμφάνιση των σύντομων επαναλήψεων,
των δισταγμών και των επιμηκύνσεων ήχων που συνιστούν συμπτώματα του
αρχόμενου τραυλισμού αλλά και της «φυσιολογικής δυσχέρειας στη ροή της
ομιλίας».
Αυτά τα πρώτα σημάδια τραυλισμού σταδιακά μειώνονται και στη συνέχεια
εξαφανίζονται στα περισσότερα παιδιά ενώ μερικά παιδιά θα συνεχίσουν να
τραυλίζουν. Για την ακρίβεια, θα αρχίσουν να εμφανίζουν λεκτικές
συμπεριφορές μεγαλύτερης μυϊκής έντασης και διάρκειας σαν αντίδραση στη
ντροπή, στο φόβο και στη δυσθυμία που τους προκαλούν οι δυσκολίες στην
ομιλία. Η έγκαιρη παραπομπή σε εξειδικευμένο λογοθεραπευτή για
καθοδήγηση των γονέων και θεραπεία, πριν το παιδί αναπτύξει σοβαρές
κοινωνικές και συναισθηματικές αντιδράσεις στον τραυλισμό του, είναι
καθοριστική για την καλή πρόγνωση στην αποκατάσταση της ομιλίας.
Μεταξύ της ηλικίας των 18 μηνών και των 7 χρόνων,
πολλά παιδιά περνούν στάδια δυσχέρειας στη ροή της ομιλίας που
συσχετίζονται με την προσπάθειά τους να μάθουν να μιλούν. Τα παιδιά
ηλικίας 18 μηνών έως 3 χρόνων με «φυσιολογικές δυσχέρειες στη ροή της
ομιλίας» εμφανίζουν συμπτώματα όπως επαναλήψεις φθόγγων, συλλαβών και
λέξεων, κυρίως στην αρχή της πρότασης. Συνήθως, αυτές οι επαναλήψεις
εμφανίζονται με συχνότητα μίας επανάληψης σε κάθε δέκα προτάσεις
περίπου.
Μετά τα 3 χρόνια, τα παιδιά με φυσιολογική δυσχέρεια
στη ροή της ομιλίας είναι πιθανότερο να επαναλαμβάνουν μονοσύλλαβες
λέξεις (το-το-το γάλα…) ή φράσεις (θέλω να…θέλω να… θέλω να πιω γάλα)
και λιγότερο πιθανό να επαναλαμβάνουν φθόγγους ή συλλαβές. Επίσης συχνά
χρησιμοποιούν «γεμίσματα» (εμβολοφρασίες) όπως το «εεεεε» ή «εμμμ» και
μερικές φορές αλλάζουν θέμα στη μέση μιας φράσης ή αφήνουν μία φράση
ανολοκλήρωτη. Τα παιδιά με φυσιολογική δυσχέρεια στη ροή της ομιλίας
μπορεί να εμφανίζουν τα συμπτώματα της δυσχέρειας οποτεδήποτε αλλά είναι
πιθανόν τα συμπτώματα να αυξάνονται όταν είναι κουρασμένα,
ενθουσιασμένα, εκνευρισμένα ή υποχρεώνονται να βιαστούν να μιλήσουν.
Επίσης, μπορεί να έχουν μεγαλύτερη δυσχέρεια όταν κάνουν ερωτήσεις ή όταν κάποιος τους κάνει ερωτήσεις.
Η δυσχέρεια που εμφανίζουν στη ροή της ομιλίας μπορεί να αυξάνει σε
συχνότητα για αρκετές μέρες ή εβδομάδες και μετά να μειώνεται για
εβδομάδες και μήνες σε βαθμό που δύσκολα να γίνεται αντιληπτή, μέχρι να
ξανακάνει την εμφάνισή της αργότερα. Τυπικά, τα παιδιά με φυσιολογική
δυσχέρεια στη ροή της ομιλίας δε συνειδητοποιούν τα συμπτώματα και δε
δείχνουν σημάδια έκπληξης ή δυσαρέσκειας.
Οι αντιδράσεις των γονιών στη φυσιολογική δυσχέρεια είναι περισσότερες
από αυτές των παιδιών τους. Η πλειοψηφία των γονιών δε θα εντοπίσουν τις
δυσχέρειες στη ροή του παιδιού τους ή θα τις χειριστούν σαν κάτι
φυσιολογικό. Μερικοί γονείς όμως θα είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι στον
τρόπο που αναπτύσσεται η ομιλία του παιδιού τους και θα ανησυχούν
αδικαιολόγητα για τη φυσιολογική δυσχέρεια στη ροή της ομιλίας. Αυτοί οι
γονείς με την υπερβολική ανησυχία συχνά επωφελούνται από τον εφησυχασμό
που προσφέρει η παραπομπή σε έναν λογοθεραπευτή, η εξειδικευμένη
αξιολόγησή του και η πρόσθετη καθοδήγηση που μπορεί να τους προσφέρει.

Σοφία Μακρή

iator.gr