Η σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία φέρνει κατάθλιψη

Η σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο, αν και παράνομη,
είναι αρκετά συχνή, παρόλο που κάποιες φορές συγκαλύπτεται για
ευνόητους λόγους. Όμως αποδεικνύεται ότι έχει μεγάλο αντίκτυπο στην
ψυχική υγεία του θύματος, καθώς σχετίζεται με κατάθλιψη.

Ερευνητές στη Δανία διαπίστωσαν ότι το 1% πάνω από 7.600
υπαλλήλων, οι οποίοι εργάζονταν σε περισσότερες από 1.000 διαφορετικούς
οργανισμούς, παρενοχλήθηκαν σεξουαλικά από έναν επιβλέποντα, έναν
συνάδελφο ή έναν υφιστάμενό τους, ενώ το 2,4% υπέστη την ίδια μεταχείριση από κάποιον άλλο στο πλαίσιος της δουλειάς του, όπως, για παράδειγμα, από κάποιον πελάτη.

Όπως διαπιστώθηκε πιο συχνά το φαινόμενο συμβαίνει σε γυναίκες από ό,τι σε άνδρες, με 169 από τις 4.116 – σε σύγκριση με μόλις 11 στους 3.487 άνδρες – να αναφέρουν σεξουαλική παρενόχληση από τους πελάτες. Από εκείνους που είπαν ότι οι συνάδελφοί τους το έκαναν αυτό, 48 ήταν γυναίκες και 31 άνδρες.

Στη νέα μελέτη η επίδραση της σεξουαλικής παρενόχλησης στην ψυχική
υγεία μετρήθηκε με τη βοήθεια ενός ερωτηματολογίου, το
οποίο χρησιμοποιείται για την εκπόνηση μιας βαθμολογίας, στην οποία η
ένδειξη 20 υποδηλώνει ήπια κατάθλιψη και η ένδειξη 30 ή παραπάνω μεγάλες
καταθλίψεις.

Μία από τους ερευνητές, η Dr Ida Madsen από το
Εθνικό Ίδρυμα για το Εργασιακό Περιβάλλον της Δανίας, δήλωσε σχετικά:
“Έκπληκτοι είδαμε τις διαφορές στις επιπτώσεις της σεξουαλικής
παρενόχλησης από υπαλλήλους ή από πελάτες, σε σύγκριση με την
παρενόχληση από άλλους υπαλλήλους, π.χ. από διευθυντές. Αυτό δεν είχε
μελετηθεί ξανά στο παρελθόν.

Προηγούμενη έρευνα έδειξε αυξημένο κίνδυνο για μακρόχρονη απουσία λόγω ασθένειας, από εργαζόμενους που υπέστησαν σεξουαλική παρενόχληση από έναν συνάδελφο, έναν ανώτερο ή έναν υφιστάμενό τους, αλλά δεν βρέθηκε ποτέ αυξημένος κίνδυνος σε σχέση με τη σεξουαλική παρενόχληση από πελάτες”.

Στην παρούσα μελέτη διαπιστώθηκε, πάντως, ότι η σεξουαλική παρενόχληση
από πελάτες, η οποία είναι πιο διαδεδομένη από την παρενόχληση από
άλλους εργαζομένους, συνδέεται με ένα αυξημένο επίπεδο καταθλιπτικών
συμπτωμάτων.

Όσοι εργάζονται στον τομέα της περίθαλψης είναι πιο πιθανό να υποστούν σεξουαλική παρενόχληση
από τους πελάτες από ό, τι οι εργαζόμενοι σε άλλες θέσεις εργασίας,
όπως στην εκπαίδευση, στην παροχή υπηρεσιών ή στη βιομηχανία. Σύμφωνα με
τα ευρήματα, 152 από τους 2.191 εργαζόμενους στον τομέα της περίθαλψης,
που συμμετείχαν στη μελέτη, ανέφεραν ότι έζησαν αυτό.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση BMC Public Health.


healthmag.gr

2019-04-09T11:51:20+03:00