Πολύς λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια για τη χοληστερίνη και τις
τιμές της. Τι είναι, που βρίσκεται και πότε θεωρείται ανεβασμένη;
Η χοληστερόλη ή χοληστερίνη είναι μια στερόλη που βρίσκεται στη
μεμβράνη των κυττάρων όλων των ιστών του σώματος και στο πλάσμα του
αίματος. Βρίσκεται σε διάφορες τροφές όπως στο κόκκινο κρέας, στα
γαλακτοκομικά και στα πουλερικά.
Η μεγάλη συγκέντρωσή της στο αίμα (υπερχοληστερολαιμία) αποτελεί
κίνδυνο για την εμφάνιση καρδιαγγειακών ασθενειών που μπορεί να
οδηγήσουν σε καρδιακό ή εγκεφαλικό επεισόδιο. Γι’ αυτό και χρειάζεται
στα πλαίσια ενός γενικού προληπτικού ελέγχου να γίνονται εξετάσεις
αίματος προκειμένου να γνωρίζουμε τα ποσοστά της.
Οι εξετάσεις αυτές μετρούν την λεγόμενη «κακή» LDL (που συσσωρεύεται
στα τοιχώματα των αρτηριών), την HDL (που βοηθά στην απομάκρυνση της
LDL), την VLDL (που περιλαμβάνει τα λιπαρά που μεταφέρονται στο αίμα από
τις τροφές που καταναλώνουμε σε συνδυασμό με περίσσειες θερμίδες που
μετατρέπονται σε τριγλυκερίδια) και την ολική χοληστερόλη.
Ιδανικά η τιμή της LDL δεν πρέπει να ξεπερνά τα 100 mg/dL. Εάν φτάσει
τα 129 mg/dL θεωρείται ανεκτή, 130-159 mg/dL οριακά υψηλή, έως 160-189
mg/dL υψηλή, ενώ άνω των 190 επικίνδυνα υψηλή.
Η HDL θεωρείται ιδανική όταν είναι άνω των 60 mg/dL, ενώ κάτω από 40 mg/dL θεωρείται χαμηλή.
Η VLDL δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30 mg/dL.
Η ολική χοληστερίνη υπολογίζεται προσθέτοντας την HDL, την LDL και
20% των τριγλυκεριδίων και ιδανικά δεν θα πρέπει να είναι άνω των 200
mg/dL. Η τιμή 200-239 mg/dL θεωρείται οριακά υψηλή, ενώ αν ξεπερνά τα
240 mg/dL θεωρείται πολύ υψηλή.
http://www.womenonly.gr/

iator.gr