Περπάτημα και ποδηλασία μειώνουν τον κίνδυνο ισχιαλγίας

Σημαντικό προληπτικό μέτρο για την αποφυγή των νοσηλειών από
ισχιαλγία αποτελεί η ποδηλασία και το περπάτημα όπως δείχνει νέα έρευνα
Φινλανδών επιστημόνων.

Το “αντίδοτο” απέναντι στα αίτια εμφάνισης ισχιαλγίας, όπως είναι η παχυσαρκία και το κάπνισμα, φαίνεται να αποτελεί το συστηματικό περπάτημα και η ποδηλασία, σύμφωνα με νέα έρευνα Φινλανδών επιστημόνων.

Αναλύοντας τα δεδομένα 34.589 ατόμων και 1.259 νοσηλειών στη χώρα, τα μέλη της ερευνητικής ομάδας βρήκαν πως ενώ κάπνισμα και παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο εισαγωγής σε νοσοκομείο από ισχιαλγία κατά 33%, το περπάτημα και το ποδήλατο μπορούν να το μειώσουν, αντίστοιχα, κατά 33%   

“Τα ερυρήματα αυτά έχουν μεγάλη σημασία για την πρόληψη” δήλωσε στο Reuters Health ο κύριος συγγραφέας της μελέτης, Dr. Rahman Shiri από το Φινλανδικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Υγείας του Ελσίνκι.

Η μελέτη

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 4 μακροχρόνιες μελέτες
που κατέγραφαν την πορεία των συμμετεχόντων για διάστημα 12-30 ετών.
Για την επίτευξη του στόχου τους, εξέτασαν παράγοντες κινδύνου, όπως το κάπνισμα, ο Δείκτης Μάζας Σώματος, η παχυσαρκία, η ηλικία, το φύλο, η εκπαίδευση, καθώς η συχνότητα, η ένταση και η διάρκεια της φυσικής άσκησης.

Όπως διαπιστώθηκε, αν και το κάπνισμα αύξανε τον κίνδυνο νοσηλείας λόγω ισχιαλγίας κατά 33%, οι πρώην καπνιστές δεν διέτρεχαν υψηλότερες πιθανότητες. Παράλληλα, η παχυσαρκία
ενώ αύξανε τον κίνδυνο κατά 36% (και στα άτομα με κοιλιακό λίπος κατά
41%), τα άτομα που πήγαιναν στη δουλειά περπατώντας ή με ποδήλατος
φάνηκε να μείωναν της πιθανότητες εισαγωγής σε νοσοκομείο κατά 33%,
ποσοστό μάλιστα ανεξάρτητο από τα κιλά και την οποιαδήποτε άλλη φυσική
δραστηριότητα του ατόμου.

“Άλλα είδη φυσικής άσκησης κατά τον ελεύθερο χρόνο δεν είχαν καμία επίδραση στις πιθανότητες νοσηλείας” προσθέτει ο Shiri, σχολιάζοντας μάλιστα πως το εύρημα αυτό ήταν απροσδόκητο για την ερευνητική ομάδα.

healthmag.gr

2019-04-09T11:39:47+03:00