Απαραίτητη η φυσικοθεραπεία στους ασθενείς με Πάρκινσον

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση του Πάρκινσον
εξέδωσε η αρμόδια ρυθμιστική Αρχή της Βρετανίας, συνιστώντας οι
ασθενείς να παραπέμπονται για φυσικοθεραπεία στα πρώτα στάδια της νόσου.

Να παραπέμπονται για φυσικοθεραπεία σε αρχικά στάδια της νόσου προτρέπει για τους ασθενείς με Πάρκινσον το Εθνικό Ινστιτούτο για την Υγεία και την Αριστεία (NICE) σε νέες κατεθευντήριες οδηγίες που εξέδωσε για τη πάθηση.

Πιο συγκεκριμένα, στις οδηγίες συνίσταται η παραπομπή των πασχόντων
από αρχική νόσο σε φυσικοθεραπευτή “για αξιολόγηση, εκπαίδευση και
συμβουλές”, καθώς και για ενημέρωση για την σημασία της φυσικής
δραστηριότητας. Παράλληλα, προτρέπουν επίσης να γίνεται, ανεξαρτήτως σταδίου, εξειδικευμένη φυσικοθεραπεία στους ασθενείς που παρουσιάζουν προβλήματα ισορροπίας ή κινητικής λειτουργίας.

Οι αλλαγές αυτές θεωρούνται σημαντικές διότι “εάν μπορέσουμε
να εκτιμήσουμε τους ασθενείς από νωρίς και να προσδιορίσουμε δυνητικά
προβλήματα, μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής τους
και να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα προτού αυτά εδραιωθούν”, επισημαίνει η φυσικοθεραπεύτρια Fiona Lindop από το νοσηλευτικό όμιλο Derby Teaching Hospitals NHS Trust, η οποία συμμετείχε στην επιτροπή αναθεώρησης των οδηγιών του 2006.

Η νόσος Πάρκινσον είναι μια χρόνια, προοδευτικά εξελισσόμενη εκφυλιστική νόσος του εγκεφάλου,
η οποία επηρεάζει κυρίως την κίνηση. Τα νευρικά κύτταρα φθείρονται και
εκφυλίζονται ταχύτερα, με αποτέλεσμα τα συμπτώματα με τον καιρό να
επιδεινώνονται. Σήμερα, δε, οι πάσχοντες εκτιμώνται στο 2% όλων των
ατόμων άνω των 60 ετών.

“Συγκεκριμένη θεραπεία ή πρωτόκολλο αντιμετώπισης για τη νόσο του Πάρκινσον δεν υπάρχει μέχρι στιγμής”, λέει ο Γιώργος Γουδέβενος,
φυσικοθεραπευτής, Dr manual medicine, επιστημονικός συνεργάτης του
Πανεπιστημίου Κρήτης. Προσθέτει, δε, πως υπάρχουν πολλά φάρμακα για την
αναπλήρωση των επιπέδων ντοπαμίνης στον εγκέφαλο που βελτιώνουν
σημαντικά την ποιότητα ζωής.

“Η χειρουργική αντιμετώπιση συνιστάται όταν τα φάρμακα δεν ελέγχουν συνεχώς τα συμπτώματα, ενώ τα εξειδικευμένα προγράμματα φυσικοθεραπείας, σε συνδυασμό πάντα με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, μπορεί να βοηθήσουν πολύ τους ασθενείς” προσθέτει ο ίδιος.

Τα οφέλη της φυσικοθεραπείας

Κύριος σκοπός της στους ασθενείς με Πάρκινσον είναι η διατήρηση της ασφαλούς κίνησης και της ανεξαρτησίας τους. Η φυσικοθεραπεία
βέβαια δεν αναστέλλει την εξέλιξη της πάθησης, αλλά είναι σημαντική
γιατί βελτιώνει τη στάση του σώματος, βοηθάει στην σωστή λειτουργία όλων
των αρθρώσεων του σώματος και διατηρεί την ελαστικότητα και την δύναμη
των μυών.

Οι τεχνικές

Σημαντικό κομμάτι της θεραπείας επίσης είναι και η εκμάθηση τεχνικών, ώστε η ζωή του ασθενούς να γίνει πιο εύκολη. Μεταξύ
αυτών είναι η εκμάθηση γραφής, οι τεχνικές ανύψωσης αντικειμένων, το
περπάτημα ή η προσέγγιση σε μια καρέκλα, πολυθρόνα ή κρεβάτι, κινήσεις
δηλαδή πολύ σημαντικές για την αυτοεξυπηρέτηση, καθώς και για τη
βελτίωση του τρόπου και της ποιότητας ζωής του.

Την ίδια ώρα, έμφαση πρέπει να δοθεί στις διατατικές ασκήσεις,
που βοηθούν στη διατήρηση ή στη βελτίωση του εύρους κίνησης των
αρθρώσεων και του μήκους των μαλακών μορίων, αλλά και στα προγράμματα
βελτίωσης της ισορροπίας, στις τεχνικές για να αποφεύγονται οι πτώσεις,
αλλά και στις ασκήσεις προσαρμογής σε διάφορες καταστάσεις, όπως ξεκίνημα και σταμάτημα περπατήματος, πλάγια βήματα, αυξομείωση της ταχύτητας και σκαλοπάτια.

Οι ασκήσεις ισορροπίας και προσανατολισμού καλό είναι να γίνονται με
την χρήση κάποιων οπτικοακουστικών ερεθισμάτων, τα οποία έχει
παρατηρηθεί ότι βελτιώνουν τα συμπτώματα της βραδυκινησίας. Έχει
παρατηρηθεί ότι κατά την καθοδήγηση των ασθενών με Πάρκινσον από οπτικά ή ακουστικά ερεθίσματα, ο ρυθμός και το μήκος της βάδισης γίνονται σχεδόν φυσιολογικά.

healthmag.gr

2019-04-09T11:38:49+03:00