Πρωινό και μικρά, συχνά γεύματα για λιγότερα καρδιαγγειακά. Η μελέτη «Κορινθία»

Κάποια ενδιαφέροντα πρώτα στοιχεία από τη μελέτη «Κορινθία»
αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο Σάββατο, στο πλαίσιο του 13ου Διεθνούς
Συνεδρίου Καρδιαγγειακής Ιατρικής “Cardio Athena 2017”. Η μελέτη
εκπονήθηκε από μεγάλη ομάδα καρδιολόγων και επιστημόνων άλλων
ειδικοτήτων.

Η μελέτη «Κορινθία» αφορά στην αξιολόγηση περισσοτέρων από 1.700 εθελοντών από διάφορες περιοχές της Κορίνθου, με στόχο τον συσχετισμό περιβαλλοντικών παραγόντων και του τρόπου ζωής με την εμφάνιση χρόνιων παθήσεων,
όπως τα καρδιαγγειακά (στεφανιαία νόσος, έμφραγμα μυοκαρδίου, καρδιακή
ανεπάρκεια, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια), τα νοσήματα του
αναπνευστικού συστήματος (άσθμα και χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια)
και διάφορες μορφές καρκίνου.

Εκπονήθηκε από ομάδα ειδικών, με κύριο ερευνητή τον καθηγητή Δημήτρη Τούσουλη,
Διευθυντή της Α’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής του ΕΚΠΑ και τη
συμμετοχή των καρδιολόγων Ε. Οικονόμου, Γ. Λάζαρο, Ε. Χριστοφοράτου και
Χ. Χασικίδη.

Η περιοχή της Κορίνθου επιλέχθηκε, διότι συνδυάζει
ορεινές, ημι-ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές, με διαφορετική έκθεση
σε μία σειρά από περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οι συμμετέχοντες
υποβλήθηκαν από τους ερευνητές σε εξετάσεις αίματος για καθορισμό
βιοχημικών δεικτών και δεικτών που συνδέονται με την αθηροσκλήρωση και
την εξέλιξη των καρδιαγγειακών νόσων, σε κλινική εξέταση, σε
ηλεκτροκαρδιογράφημα, έλεγχο καρωτίδων, υπερηχοκαρδιογραφικό έλεγχο και
μετρήσεις σχετιζόμενες με την αθηροσκλήρωση. Επίσης αξιολογήθηκε μία
σειρά από δημογραφικά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά που σχετίζονται
με τις συνήθειες ζωής.

Μια σημαντική επιστημονική προσπάθεια

Σύμφωνα με τον επικεφαλής ερευνητή Δημήτρη Τούσουλη, που είναι και πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου “Cardio Athena 2017”: «Η σημαντική
αυτή προσπάθεια της Α’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, πέραν
της σημαντικής κοινωνικής προσφοράς της, έχει αποδώσει και σημαντικά
επιστημονικά ευρήματα.

Μεταξύ άλλων η μελέτη αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο της διατροφής και την αξία του πρωινού γεύματος,
αφού διαπιστώσαμε πως, όσοι καταναλώνουν τακτικά πρωινό, εμφανίζουν
μικρότερη επίπτωση περιφερικής αγγειακής νόσου και αθηροσκλήρωσης.

Επίσης, όσοι καταναλώνουν μικρά και συχνά γεύματα, παρουσιάζουν μία σειρά από ευνοϊκούς καρδιαγγειακούς παράγοντες,
όπως καλύτερη λειτουργικότητα της καρδιάς, μειωμένο ποσοστό
αθηρωμάτωσης με παρουσία ελαχίστων αλλοιώσεων στις καρωτίδες αρτηρίες
και σημαντική μείωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων.

Επιπλέον αναδεικνύεται η αξία διατροφικών συστατικών, όπως οι στερόλες, καθώς είδαμε ότι, οι συμμετέχοντες που κατανάλωναν στερόλες, είχαν ευρήματα σχετικά πρώιμης αθηροσκλήρωσης
σε σχέση με τους λοιπούς συμμετέχοντες. Σημαντικά, εξάλλου, είναι και
τα ευρήματα σχετικά με την κατανάλωση καφέ, ένα από τα πλέον
δημοφιλή ροφήματα παγκοσμίως. Παρατηρήσαμε ότι, όσοι ανέφεραν κατανάλωση
τριών και πλέον φλιτζανιών καφέ ημερησίως, εμφάνιζαν μειωμένη έκταση
της αθηρωμάτωσης στις καρωτίδες αρτηρίες».

Η μελέτη «Κορινθία» αναδεικνύει, επίσης, την επιρροή των
κοινωνικοοικονομικών παραγόντων (όπως το εισόδημα, η οικογενειακή
κατάσταση και το επίπεδο εκπαίδευσης) στην καρδιαγγειακή υγεία, ενώ
σημαντικός είναι και ο ρόλος της ψυχικής υγείας, καθώς οι ηλικιωμένοι ασθενείς με συμπτωματολογία κατάθλιψης εμφανίζουν αυξημένο επιπολασμό καρδιαγγειακών νόσων.

Τέλος επιβεβαιώνεται η θετική επίδραση της φυσικής δραστηριότητας στην
καρδιαγγειακή υγεία. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι οι ηλικιωμένοι
ασθενείς, με αυξημένη σωματική δραστηριότητα στην καθημερινότητά τους,
παρουσιάζουν μειωμένο επιπολασμό κολπικής μαρμαρυγής, μια συχνής
αρρυθμίας σε ηλικιωμένα άτομα, με δυνητικά σοβαρές επιπλοκές και
συνέπειες για τη συνολική υγεία των πασχόντων.

healthmag.gr

2019-04-09T10:52:17+03:00