Αρχές διαγνωστικής συμπεριφοράς στην ΓηριατρικήΣτον ηλικιωμένο:
  1. Είναι αναγκαίο να διακρίνουμε εκείνο που είναι έκφραση των γηρατειών από εκείνο που είναι εκδήλωση αρρώστιας.
  2. Η κλασική συμπτωματολογία για μία συγκεκριμένη ασθένεια μπορεί να είναι παντελώς απούσα, καθυστερώντας έτσι την διάγνωση.

  1. Η εμφάνιση μίας βαριάς εικόνας δεν είναι πάντα εκδήλωση μίας σοβαρής ασθένειας.
  2. Δεν υπάρχει πάντα αντιστοιχία μεταξύ οργανικής παθήσεως και κλινικής εικόνας.
  3. Είναι πρωταρχικό και πολύ σημαντικό στον διαγνωστικό και θεραπευτικό τομέα να εκτιμηθεί και η κατάσταση της λειτουργικότητας.
  4. Όχι μόνο η αντιμετώπιση αλλά και η πρόληψη θα πρέπει να πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπ’ όψιν πολλαπλούς πιθανούς παράγοντες κινδύνου.
  5. Στην καταγραφή των φαρμάκων θα πρέπει να λαμβάνουμε υπ’ όψιν όχι μόνον την αποτελεσματικότητα αλλά και τις πιθανές παρενέργειες.
  6. Είναι μεγαλύτερος ο κίνδυνος παρενεργειών στα φάρμακα.
  7. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε τον «ψυχο-συναισθηματικό και κοινωνικό παράγοντα» που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πρόγνωση.
Φίλιππος Κανούτος, Παθολόγος-Γηρίατρος

iator.gr